• Medeina Foundation

  Self-developing projects and excursions based on a nature potencial and intelligence

 • Nasze projekty

 • Rusza "Kierunek: Eko-Zagłębie"

  Mimo coraz wyraźniejszych głosów naukowców i naukowczyń apelujących o przejście do nowych modeli gospodarczych w celu ratowania planety[...]

 • Projekt BIOLENS – BIO-soczewki

  W ramach współpracy zostanie stworzony i opracowany kreatywny przewodnik, dzięki któremu osoby pracujące z młodzieżą będą mogły zarówno pogłębiać, jak i nabywać umiejętności niezbędne do pracy z potrzebami młodych ludzi w zakresie działań związanych ze zmianą klimatu oraz wdrożyć strategie pracy zespołowej dla grup młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.[...]

 • Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+

  Join the Circle with Erasmus+
  System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie [...]

 • Permakultura – droga do odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości 

  [...] Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę przeformułowania tradycyjnie rozumianego biznesu i przedsiębiorczości w duchu permakultury, który bliższy jest zrównoważonemu rozwojowi i gwarantuje dbałość o środowisko. [...]

 • Męska sprawa

  Wchodzenie w dorosłe życie to dla młodych ludzi trudny czas wiążący się z wieloma wyzwaniami, takimi jak uzyskiwanie niezależności, poszukiwanie tożsamości, wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pierwsze związki miłosne, a także często zmiana miejsca zamieszkania. Na dorastającego człowieka czyha wiele zagrożeń.

 • “Eko-życie – młodzież na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie”

  Projekt daje możliwość młodym migrantom z Polski zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w życiu ekowioski Cretas oraz wpływania na zrównoważony rozwój naszej planety.   

 • Nie bagatelizuj codziennej dawki aktywności

  Choć mówi się, że "sport to zdrowie", półgodzinny spacer jest wystarczający...

 • Our Mission

  The aim of the Foundation is to promote a versatile human and society development in the environment. It is achieved through physical and educational activities as well as popularizing multicultural relations and diversity in the global village of 21st century.

 • Event Calendar

 • Training Course "The Core of Leadership"

  15.06 - 24.06, Lichtenstein

 • Wanderful! Pilgrimage and outdoor guided activities as a tool for development, learning and transformation

  26.05 - 3.06, Maria Stock Pilgrim Trail, by Czech partner organization  

 • Salto: European Training Course "Together, diverse, outdoor" for Youth Workers

  10.05-17.05, Tramonti, Italy, by Italian partner organization