• Fundacja Medeina

  Projekty oparte na samorozwoju, potencjale natury i inteligencji

 • Nasze projekty

 • Klub aktywistów ekologicznych realizuje projekt "Kierunek: Eko-Zagłębie"

  Mimo coraz wyraźniejszych głosów naukowców i naukowczyń apelujących o przejście do nowych modeli gospodarczych w celu ratowania planety[...]

 • Projekt BIOLENS – BIO-soczewki

  W ramach współpracy zostanie stworzony i opracowany kreatywny przewodnik, dzięki któremu osoby pracujące z młodzieżą będą mogły zarówno pogłębiać, jak i nabywać umiejętności niezbędne do pracy z potrzebami młodych ludzi w zakresie działań związanych ze zmianą klimatu oraz wdrożyć strategie pracy zespołowej dla grup młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.[...]

 • Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+

  Join the Circle with Erasmus+
  System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie [...]

 • Permakultura – droga do odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości 

  [...] Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę przeformułowania tradycyjnie rozumianego biznesu i przedsiębiorczości w duchu permakultury, który bliższy jest zrównoważonemu rozwojowi i gwarantuje dbałość o środowisko. [...]

 • Męska sprawa

  Wchodzenie w dorosłe życie to dla młodych ludzi trudny czas wiążący się z wieloma wyzwaniami, takimi jak uzyskiwanie niezależności, poszukiwanie tożsamości, wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pierwsze związki miłosne, a także często zmiana miejsca zamieszkania. Na dorastającego człowieka czyha wiele zagrożeń.

 • “Eko-życie – młodzież na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie”

  Projekt daje możliwość młodym migrantom z Polski zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w życiu ekowioski Cretas oraz wpływania na zrównoważony rozwój naszej planety.   

 • Nie bagatelizuj codziennej dawki aktywności

  Choć mówi się, że "sport to zdrowie", półgodzinny spacer jest wystarczający...

 • Nasza misja

  Celem Fundacji jest promowanie wszechstronnego rozwoju człowieka i społeczeństwa w środowisku naturalnym. Realizowany jest on poprzez działalność fizyczną i edukacyjną oraz popularyzację stosunków wielokulturowych i różnorodności w globalnej wiosce XXI wieku.

 • Edukacja Europejska

 • Training Course "The Core of Leadership"

  15.06 - 24.06, Lichtenstein

 • Wanderful! Pilgrimage and outdoor guided activities as a tool for development, learning and transformation

  26.05 - 3.06, Maria Stock Pilgrim Trail, by Czech partner organization  

 • Salto: European Training Course "Together, diverse, outdoor" for Youth Workers

  10.05-17.05, Tramonti, Italy, by Italian partner organization