• Fundacja Medeina

 • Nasze projekty

 • Projekt BIOLENS – BIO-soczewki

  Projekt jest pozarządową odpowiedzią na pojawiające się zmiany klimatu i wyzwania, które są przez nie powodowane. Zmiana klimatu w ramach projektu zostanie ujęta w sposób holistyczny – również jako palący problem społeczny wymagający ujęcia wielowymiarowego i poszerzonej ekspertyzy. […]

 • Permakultura – droga do odnowy tradycyjnej przedsiębiorczości 

  Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeformułowania tradycyjnie rozumianego biznesu i przedsiębiorczości w duchu permakultury, który bliższy jest zrównoważonemu rozwojowi i gwarantuje dbałość o środowisko. […]

 • Euro-Hike – wzmocnienie młodzieży poprzez sport i naturę

  Projekt „Euro-Hike – wzmocnienie młodzieży poprzez sport i naturę” to międzynarodowa inicjatywa opierająca się na innowacyjnym połączeniu aktywności sportowej dla wszystkich /trekking, wędrówki/ z praktykami outdoorowymi, służącymi samorozwojowi i łączności z naturą.[…]

 • Męska sprawa

  Wchodzenie w dorosłe życie to dla młodych ludzi trudny czas wiążący się z wieloma wyzwaniami, takimi jak uzyskiwanie niezależności, poszukiwanie tożsamości, wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pierwsze związki miłosne, a także często zmiana miejsca zamieszkania. Na dorastającego człowieka czyha wiele zagrożeń.

 • Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+

  System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie […]

 • „Eko-życie – młodzież na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie”

  Projekt daje możliwość młodym migrantom z Polski zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w życiu ekowioski Cretas oraz wpływania na zrównoważony rozwój naszej planety.   

 • Klub aktywistów ekologicznych i jego projekt „Kierunek: Eko-Zagłębie”

  Mimo coraz wyraźniejszych głosów naukowców i naukowczyń apelujących o przejście do nowych modeli gospodarczych w celu ratowania planety[…]

 • Nasza misja

  Celem Fundacji jest promowanie wszechstronnego rozwoju człowieka i społeczeństwa w środowisku naturalnym. Realizowany jest on poprzez działalność fizyczną i edukacyjną oraz popularyzację stosunków wielokulturowych i różnorodności w globalnej wiosce XXI wieku.

 • Edukacja europejska z programu Erasmus+

 • Międzynarodowe wyjazdy edukacyjne