“Męska Sprawa – jak chłopiec staje się mężczyzną” to nowy projekt realizowany przez grupę młodych mężczyzn ze Śląska, który powstał w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wchodzenie w dorosłe życie to dla młodych ludzi trudny czas wiążący się z wieloma wyzwaniami, takimi jak uzyskiwanie niezależności, poszukiwanie tożsamości, wybór ścieżki edukacyjnej
i zawodowej, pierwsze związki miłosne, a także często zmiana miejsca zamieszkania. Na dorastającego człowieka czyha wiele zagrożeń.

W dzisiejszych czasach dorastanie chłopców nie przebiega gładko i spokojnie, ponieważ są oni zwykle pozostawieni sami sobie. Dawniej nastolatkowie w okresie dorastania bardziej mogli liczyć na wsparcie rodziny. Obecne szybkie tempo życia przyczyniły się do rozluźnienia więzi rodzinnych. Wiele dzieci wychowuje się w niepełnych rodzinach, gdyż rodzice są zapracowani
lub nieobecni. Pozycję w grupie rówieśników budują dzięki towarom, gadżetom jakie posiadają. Często izolują się od świata zewnętrznego, uciekając w świat wirtualny o wyimaginowanych zasadach i wartościach. Natomiast świat rzeczywisty ich przerasta. Jednocześnie nie wiedzą, jak wykorzystać swój potencjał i energię. Wzorce czerpią w dużej mierze z mediów, które zachęcają głównie do konsumpcji. Tendencja do rozpuszczenia wartości, brak korzeni i wyraźnych wzorców powodują fascynację narkotykami, dopalaczami, alkoholem i pornografią. 

Te wszystkie czynniki powodują, że w społeczeństwie polskim narasta odsetek ludzi dorosłych, którzy są nieodpowiedzialni lub nie radzą sobie z wyzwaniami życia.

Projekt “Męska sprawa – jak chłopiec staje się mężczyzną” 

W projekcie “Męska sprawa – jak chłopiec staje się mężczyzną ” chcemy skupić się na okresie dorastania, kluczowym dla kształtowania się postaw rodzinnych i społecznych w dojrzałym życiu. Dorastanie chłopców nie przebiega gładko i spokojnie, jeśli nikt im w tym nie pomaga. W wieku 13-16 lat, kiedy chłopiec staje się mężczyzną, potrzebuje on wzorców oraz wsparcia innych dorosłych, którym może zaufać.

W obecnych czasach wyzwania, jakie stoją przed mężczyznami, różnią się od tych sprzed stuleci. Świat nie potrzebuje siłaczy, którzy umieją pokonać niedźwiedzia.
Obecnie bezcenne są umiejętności pracy w grupie oparte na komunikacji, wsparciu i zaufaniu. Dlatego potrzebne staje się rozwinięcie zdolności nawiązywania relacji
z drugim człowiekiem. Aktualnie potrzebujemy mężczyzn, którzy dobrze poradzą sobie w sferze słów i uczuć, którzy nie mają problemów w kontaktach międzyludzkich.

Poprzez projekt pragniemy przywrócić zainteresowanie młodych dojrzałymi postawami społecznymi oraz pokazać, że wsparcie męskiej grupy może pomóc w samorealizacji oraz na drodze
ku dorosłości. Za pomocą naszych działań zamierzamy wzmocnić w młodych mężczyznach poczucie wartości oraz przynależności do wspólnoty.

Jak chcemy osiągnąć nasz cel?

Aby wspomóc chłopców na drodze do dorosłości, odwołamy się do trakcyjnych metod “przejścia” chłopców w świat dorosłych. Zrealizujemy Rytuał Przejścia dla nastoletnich chłopców wzorowany na obrzędach przeprowadzanych przez rdzenne kultury na całym świecie. Ceremonia polega na symbolicznym przejściu chłopca ze świata dziecka, utożsamianego z opieką matki, do świata mężczyzn, utożsamianego z ojcem. W słowiańskiej kulturze zachowała się pamięć o obrządku postrzyżyn, kiedy to pierwszy raz obcinano chłopcu włosy. Znane są także afrykańskie rytuały przejścia, w których chłopcy poddawani są próbie wymagającej od nich wykazania się odwagą i hartem ducha. Nasz Rytuał Przejścia został dostosowany przez grupę we współpracy z doświadczonym mistrzem ceremonii do realiów oraz wieku i potrzeb uczestniczących w nim chłopców.

Czym jest Rytuał Przejścia

Jak podaje Wikipedia:

Rytuał przejścia – to obrzęd, którego charakterystyczną cechą jest zmiana właściwości człowieka. Często służy do zaznaczenia przełomowych okresów w życiu jednostki, związanych z przechodzeniem z jednej fazy życia do kolejnej, zmianą grupy wiekowej lub społecznej.

Obrzęd przejścia składa się zawsze z trzech faz:

 1. Faza wyłączenia (faza separacji) – odebranie statusu jednostki, wyłączenie z dotychczasowej grupy. 
 2. Faza marginalna (okres przejściowy) – jednostka jest zawieszona, „nie ma jej”, straciła poprzednią rolę społeczną, ale jeszcze nie nabywa nowej
 3. Faza włączenia (faza integracji) – nadanie nowego statusu

Niektóre obrzędy przejścia dotrwały do czasów współczesnych i można znaleźć je w naszej tradycji:

 • otrzęsiny – inicjacja do stowarzyszeń (zawodowych, politycznych, wojskowych), kast, klanów, grup religijnych (w tym chrzest)
 • ciąża i narodziny dziecka
 • zaręczyny i małżeństwo
 • pogrzeb

W naszym projekcie skoncentrujemy się na rytuale przejścia z dziecięcej fazy życia do dojrzałości.

 

Kto przystąpi do Rytuału Przejścia?

Do rytuału przejścia zostaną zaproszeni chłopcy w wieku 13-16 lat. W ceremonii weźmie udział jednorazowo około 15 chłopców. Każdemu chłopcu towarzyszyć będzie mężczyzna.
Najlepiej, aby był to ojciec. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to może zastąpić go inny mężczyzna np. opiekun, osoba z rodziny, dziadek, wujek czy partner matki chłopca.
Może to być też trener, nauczyciel czy drużynowy harcerski. Ważne, aby chłopiec znał dobrze tego mężczyznę.

Istotnym elementem Rytuału Przejścia jest więź między chłopcami.  Nie musi to być bardzo bliska znajomość. Wystarczy że chodzą do jednej klasy,  czy szkoły. Mogą pochodzić
z tej samej społeczności czy mieszkać w tej samej okolicy i spotykać się na podwórku. Wspólne przeżycia i doświadczenia,
a szczególnie te trudne, wiążą chłopców bardzo mocno,
nawet na całe życie.
Po Rytuale, gdy chłopcy wrócą do swojego środowiska będą spotykać swoich towarzyszy wyprawy w dorosłość. W przyszłości będą mogli wymieniać
się swoimi doświadczeniami i utworzą własną grupę wsparcia.

Korzyści z Rytuału Przejścia

dla chłopców
 • symboliczne zaznaczenie, że chłopcy przestają już być dziećmi, a stają się mężczyznami
 • uświadomienie sobie, że społeczność nie traktuje ich jako osoby wymagające ciągłej opieki i niesamodzielne
 • nauka odpowiedzialności za siebie i innych
 • otrzymanie prawa uczestniczenia w społeczności dorosłych
 • otrzymanie prawa do decydowania
dla ojców i opiekunów
 • postrzeganie nastolatków jako osoby dorosłe, samodzielne, aktywnie uczestniczące w życiu wspólnoty 
 • wytworzenie silniejszej i dojrzalszej więzi pomiędzy chłopcem a opiekunem
 • zyskanie zaufanych partnerów do męskiego grona

Co zrobimy?

wyjazd/integracja/rytuał przejścia

W ramach projektu “Męska Sprawa” planujemy zorganizować wyjazd grupy opiekunów z chłopcami do wybranego miejsca w lesie; będzie to forma kempingu pod namiotami.
Uczestnicy rozbiją obóz, przygotują jedzenie oraz uporządkują teren, aby pozostawić go w takim stanie, w jakim go zastali.
W trakcie trzydniowego Rytuału zorganizowane zostaną także zajęcia integrujące uczestników grupy. W naszej pracy wykorzystywać będziemy naturalne elementy otoczenia lasu i przyrody.

Zostanie przeprowadzona Ceremonia Rytuału Przejścia przez Grupę Inicjatywną we współpracy z doświadczonym Mistrzem Ceremonii.

kiedy?

Wyjazd odbędzie się w piątek po południu, a powrót w niedzielę wieczorem. Dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie.

wyżywienie

Jedzenie gotowane będzie na ognisku przy aktywnym wsparciu uczestników. Każdy będzie mógł sprawdzić się i poeksperymentować.

co jest potrzebne?
 • Namiot do spania – wystarczy niewielki namiot turystyczny. Najlepiej, aby w jednym namiocie spał chłopiec z opiekunem. Polecamy spanie bez namiotu pod gołym niebem.
 • Karimata
 • Śpiwór
 • Kurtka przeciwdeszczowa
 • Buty do chodzenia po lesie
 • Ubrania polowe – do chodzenia po lesie
 • Przybory do jedzenia – menażka/talerz, sztućce
 • Przybory do mycia
 • Notatnik i coś do pisania
 • Akustyczne instrumenty muzyczne
koszty

Uczestnictwo w Rytuale przejścia jest bezpłatne. Koszty pokrywane są z funduszy europejskich w ramach programu Europejski Korpus Solidarności.

Jeśli chcesz być uczestnikiem tych ciekawych wydarzeń – skontaktuj się z nami!

Koordynator Projektu:

Piotr Pruchnik: pruchnikp@gmail.com

tel/Whats App: 502569396

Leave a Comment