Kierunek: Eko-Zagłębie

“Kierunek: Eko-Zagłębie” to nowa inicjatywa realizowana przez grupę młodych osób z Zagłębia Dąbrowskiego, która powstała w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.  Mimo coraz wyraźniejszych głosów naukowców i naukowczyń apelujących o przejście do nowych modeli gospodarczych w celu ratowania planety, ciągle większość gospodarki opiera się na modelu liniowym: wydobycie surowców – produkcja – dystrybucja – konsumpcja, zaś …

Kierunek: Eko-Zagłębie Read More »