“Kierunek: Eko-Zagłębie” to nowa inicjatywa realizowana przez grupę młodych osób z Zagłębia Dąbrowskiego, która powstała w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Mimo coraz wyraźniejszych głosów naukowców i naukowczyń apelujących o przejście do nowych modeli gospodarczych w celu ratowania planety, ciągle większość gospodarki opiera się na modelu liniowym: wydobycie surowców – produkcja – dystrybucja – konsumpcja, zaś każdy z etapów generuje straty w postaci odpadów. Problem ma naturę nie tylko ekologiczną (zaśmiecenie, emisje gazów cieplarnianych), ale również społeczną. Przy wydobyciu surowców potrzebnych do produkcji kolejnego urządzenia elektronicznego, często wykorzystywana jest praca dzieci.  Pod wpływem najnowszych zabiegów marketingowych zmianie uległ także model konsumpcji. Lokalna wiedza z zakresu naprawy zepsutych rzeczy prawie zanikła, a współczesne produkty cechują się krótszym życiem.

Region Zagłębie Dąbrowskie nie oferuje zbyt wielu możliwości poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nowych modeli gospodarczych, opartych na ruchach oddolnych, konsumenckich, w ramach tzw. gospodarki obiegu zamkniętego circular economy, idei less waste czy gospodarki lokalnej. W ostatnich latach giną profesje, które niegdyś zapewniały przedmiotom codziennego użytku dłuższe życie i były źródłem utrzymania dla mieszkańców i mieszkanek. To zjawisko nie tylko powoduje, że zepsute urządzenia natychmiast zastępowane są nowymi, ale również niszczy lokalne więzi i pogłębia przepaść pokoleniową.

Szkoły nie oferują praktycznej wiedzy z zakresu choćby sortowania śmieci tak, by mogły być wykorzystane do recyklingu, nie wspominając o promowaniu takich inicjatyw jak wspólnotowe ogródki społeczne, budowa własnego kompostownika czy ogródka na parapecie. Jednocześnie, jako region miejski i poindustrialny, zmagamy się z problemem nadmiaru śmieci, niskiej jakości powietrza – ale również ogromnych niewykorzystanych zasobów wiedzy i przedmiotów, nadających się do upcyklingu.

 

Projekt “Kierunek: Eko-Zagłębie” 

 

Za pomocą projektu “Kierunek: Eko-Zagłębie” chcieliśmy tak zaktywizować lokalną społeczność, by każdy mógł zaangażować się w walce o lepsze jutro. Zmiany klimatyczne i wciąż zwiększający się nadmiar śmieci jest problemem zarówno globalnym, jak i lokalnym. Proponowane przez nas działania wiążą się ze zmianą postaw i przyzwyczajeń jak np. codzienne segregowanie śmieci, zmiany oczekiwań względem rzeczywistości i ilości posiadanych dóbr, ograniczeniem konsumpcjonizmu na rzecz napraw już posiadanych sprzętów oraz  wzrostem świadomości na temat zmian klimatycznych.

 

Cele projektu:

 

 • zwrócenie uwagi na problemy związane ze zmianami klimatu
 • propagowanie świadomości związanej z tym, że każdy z nas poprzez codzienne decyzje ma wpływ na zmianę klimatu
 • włączenie lokalnej społeczności do walki o lepszy świat
 • promowanie edukacji nieformalnej
 • wspieranie lokalnych, sąsiedzkich działań oddolnych
 • propagowanie wiedzy ekologicznej (recykling, emisja co2, „2. życie rzeczy”)
 • budowanie dialogu z instytucjami publicznymi
 • aktywizowanie społeczności lokalnej
 • wspieranie lokalnej społeczności przy tworzeniu własnych inicjatyw
 • zwiększenie świadomości oraz zachęcenie do podejmowania inicjatyw z zakresu zero waste i less waste
 • poszerzanie postaw wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności, solidarności ekologicznej oraz pomocy na poziomie lokalnym i europejskim
 • sprzeciwienie się ekologicznej bierności obywatelskiej w zakresie ekologii
 • pogłębienie postaw pro-społecznych i pro-obywatelskich
 • oferowanie lokalnej społeczności okazji do wspólnotowych działań na rzecz środowiska i więzi sąsiedzkich
 • otwarcie społeczności na inne kultury poprzez zapewnienie kontaktu z nimi i tworzenie wspólnych inicjatyw (pozytywnych mikro ingerencji w lokalną społeczność)

Nasze działania:

 

spotkania aktywistów

Spotkania Ekologicznego Klubu Aktywistów i Aktywistek odbywały się siedzibie Fundacji Medeina, kawiarniach oraz w formie online. Podczas zebrań odbywały się m.in. pokazy filmowe, warsztaty (np. DIY) i panele dyskusyjne.

kawiarenka naprawcza

Stworzenie warsztatów z obróbki mebli, naprawiania rowerów lub szycia, prowadzone przez zaangażowane, lokalne „złote rączki”.

wietrzenie szaf

Zorganizowanie trzech akcji wymian ubrań oraz dzielenie się informacjami i recenzjami o lokalnych second-handach w siedzibie Fundacji w Sosnowcu.

wyjazdy do eko-przedsiębiorstw

Organizacja i uczestnictwo dwóch wycieczek do lokalnych przedsiębiorstw o zrównoważonym rozwoju gospodarczo-ekologicznym.

szlak zagłębiowskich rzemieślniczek i naprawiaczy

Utworzenie szlaku zagłębiowskich rzemieślniczek i naprawiaczy w wersji online na stronie (co i gdzie można coś naprawić) oraz promowanie cechów i rzemiosł np. tapicer, szewc, naprawa sprzętów elektronicznych, haftowanie itp.

“d-EKO-log”

Wspólne opracowanie i stworzenie dziesięciu postulatów na rzecz zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

grupa foodsharingowa

Powołanie grupy foodsharingowej na Facebooku dla mieszkańców Sosnowca.

 

Korzyści z realizacji projektu

 

 • nauka organizacji eventów, spotkań, warsztatów, poprzez wspólne podejmowanie najważniejszych kwestii w walce o lepsze jutro
 • uczestnictwo w wycieczkach do lokalnych przedsiębiorstw promujących ekologiczne rozwiązania i zrównoważony rozwój ekologiczno-gospodarczy
 • poznanie i doskonalenie technik promocyjnych kampanii w social mediach z pomocą działu promocji
 • wyjście z „luźną szafą” i nabycie wiedzy, gdzie i jak warto prowadzić wymianę
 • zyskanie wiedzy, która umożliwi życie zgodnie z zasadami ‘’zero waste’’
 • poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach, wymiana wiedzy i doświadczeniami

 

Koordynatorka Projektu:

Laura Straś: eduproject.sak@gmail.com

Wymiany ubrań w Katowicach

 


Fundacja Medeina wraz z UPstore w ramach projektu „Kierunek: Eko-Zagłębie” zorganizowała na Placu Andrzeja Wietrzenie szaf, łącznie odbyły się trzy spotkania. Podczas tzw. garażówek można było wymienić się ubraniami lub oddać zbędne rzeczy.

Szlak zagłębiowskich rzemieślniczek
i naprawiaczy

 

W ramach projektu „Kierunek: Eko-Zagłębie” został przygotowany szlak zagłębiowskich rzemieślniczek i naprawiaczy, który ma na celu promować lokalne przedsiębiorstwa. Do szlaku wciąż można się zapisać klikając TUTAJ.

Szlak-zaglebiowskich-rzemieslniczek-i-naprawiaczy-Arkusz1

d-EKO-log

 

Manifest 10 postulatów związanych ze zrównoważonym rozwojem naszego regionu skierowany do jego mieszkańców:

d-EKO-log-medeina-www

 

E-ulotka upowszechniająca projekt

 

E-ulotka-Eko-zaglebie-1

 

Leave a Comment