Na przełomie maja i czerwca 2021 roku, odbył się międzynarodowy trening edukacji nieformalnej pt. „Kinetic youth – ruszaj się, by wzrastać”. Szkolenie początkowo miało się odbyć w Słowenii, jako 5-dniowa mobilność. Jednak ze względu na COVID-19, trzeba było przeprowadzić je online. 

Trening miał na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w zakresie promowania i rozwijania inteligencji kinetycznej i emocjonalnej wśród młodych. W ten sposób zachęcamy młodzież do budowania środowisk, które wspierają rozwój kreatywnego myślenia. Mimo, że temat tańca i ruchu wydaje się niemożliwy do zrealizowania za pomocą narzędzi wirtualnych, organizatorom udało się stworzyć świetne środowisko edukacyjne, wykorzystując zarówno platformę edukacyjną, jak i spotkania online ZOOM.

Prowadzący Goran Bogdanovski, stworzył platformę edukacyjną z ponad 30-godzinnym programem dla uczestników, którzy mogli samodzielnie realizować w domu, w ciągu 3 tygodni.
Dzięki platformie uczestnicy nauczyli się m.in. ćwiczeń w pracy z młodymi ludźmi, aby rozwijać ich połączenie pomiędzy ich ciałami, umysłami i duszami, technik świadomego oddechu
i holistycznego podejścia do tańca Goransa.

Pomiędzy tymi 3 tygodniami, uczestnicy spotykali się również online przez 5 dni, aby omówić ich indywidualną naukę, zastanowić się, ocenić i zadać pytania. Ten czas spędzony w grupie online został również wykorzystany do nauki różnych narzędzi związanych z arteterapią i rysunkiem, który sam w sobie może naśladować ruch dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Trening był współfinansowany z Programu Erasmus+.