Oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikację “Od Eko-lęku do Eko-działania - Jak przekształcić strach i wątpliwości młodzieży w uprawomocnienie i włączenie społeczne?”. Książka jest wynikiem współpracy międzynarodowej; powstała w ramach projektu Erasmus+ <Bio-soczewki - Uczenie się - Wzmacnianie -Troska- Dzielenie się>, przy udziale trzech organizacji edukacyjnych, Fundacji Medeina z Polski, stowarzyszenia Oriel ETS z Włoch i organizacji PASOS z Hiszpanii.

Zapraszamy do przesłuchania nagrania "Od eko-lęku do eko-działania jak przekształcić strach lub wątpliwości młodzieży w ekoaktywizm", jaki  nagraliśmy podczas spotkania promującego książkę w Sosnowcu.

Jaki jest kontekst i cel publikacji?

Świat zmienia się na naszych oczach. Życiowy kontekst, który byt aktualny 10 lat temu dzisiaj jest już odległą przeszłością. Ci, którzy pozostają uważni i nie są obojętni na otaczający nas świat dostrzegają, że wraz z nowym kontekstem potrzebne jest przytomne odniesienie się do aktualnej sytuacji oraz podjęcie skutecznych działań i zaangażowanie.

Żyjemy w trudnych czasach. Z jednej strony zaobserwować można wzrost świadomości i edukacji, ogólny wzrost poziomu życia związany z rozwojem technologii i rozwój gospodarczy. Z drugiej strony wzrastają zagrożenia związane z migracjami, konfliktami o nowym charakterze, pandemiami, radykalizacją środowisk, konsumpcjonizmem, dezinformacją czy drastycznie zmieniającym się klimatem na ziemi.

Wszystkie ww zjawiska są ze sobą połączone, jednak to widmo katastrofy klimatycznej wydaje się być najbardziej przerażające. Ziemia, klimat i warunki panujące na ziemi  stanowią podstawę naszej egzystencji i jeśli szkody, które wyrządzamy naszej planecie nie zostaną zatrzymane, dojdzie do sytuacji w której nie będziemy się martwić czy cieszyć dotychczasowymi przyziemnymi sprawami, a będziemy zmuszeni walczyć o przetrwanie wśród kataklizmów w warunkach znanych nam z filmów katastroficznych.

Wydana publikacja “Od Eko-lęku do Eko-działania” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, by zacząć rozmawiać ze świadomego i dojrzałego poziomu o realiach sytuacji klimatycznej, w której żyjemy. Książka ta nie traktuje problemu klimatycznego jako informacji odległej, wyimaginowanej czy naciąganej. Wręcz przeciwnie, książka traktuje problem zagrożenia klimatycznego bardzo poważnie, jako takiego, który już się dzieje, ale jest wypierany i bagatelizowany. Pochłonięci problemami dnia codziennego spychamy go na dalszy plan naszej uwagi.

 

O czym jest książka?

Autorzy książki poruszają tematykę “eko-lęku”, depresji klimatycznej, rezyliencji, gruntowania klimatycznej sprawczości i praktycznych strategii działania.

Książka pomaga czytelnikowi zrozumieć własne emocje, jakie może budzić widmo katastrofy klimatycznej, daje praktyczne rady, jak sobie radzić z tymi emocjami. Takie podejście i ujęcie tematu jest bardzo istotne, gdyż możemy nawiązać świadomą relację z problemem, o którym czytamy. Daje to możliwość zrewidowania własnego podejścia. Nawet jeśli wcześniej nie mieliśmy jasno określonego emocjonalnego podejścia do tematu, to po przeczytaniu książki lepiej możemy zrozumieć swoje odczucia, zarządzać nimi i podjąć konkretne działania.

W książce znajdziemy rozdziały, które w przystępny sposób wyjaśniają, na czym polegają zachodzące zmiany klimatyczne, opierając się na dowodach, przyczynach i skutkach. Przeczytamy o tym, jak mogłoby wyglądać życie na cieplejszej planecie, jakie są reakcje władz międzynarodowych, regionalnych i lokalnych, o tym, jak mądrym nauczycielem jest przyroda i jaką rolę może odegrać technologia.

Istotna część książki jest poświęcona praktycznym poradom, co każdy z nas może zrobić w sprawie zmian klimatu, zarówno w kontekście produkcji i użytkowania żywności, energii i środowiska, mobilności i transportu, przemysłu, a także aktywnego obywatelstwa polegającego m.in na włączaniu sie w działania organizacji społecznych i ruchów ekologicznych.

Znajdziemy tu także serię ciekawych scenariuszy do wykorzystania do pracy z młodzieżą, zachęcające do wspólnej pracy i dyskusji o zrównoważonym rozwoju.

Książka edukuje w ważnej sprawie w trosce o losy naszej planety, ale pozwala zapoznać się z problemem w sposób indywidualny poprzez własne emocje, świadomość i przystępne przykłady. Dzięki temu może przyczynić się do trwałych zmian postaw czytelnika.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, do korzystania w dowolnym zakresie z materiałów w niej zawartych i do dzielenia się.

Publikacja wydana jest na licencji Creative Commons i jest częścią otwartych zasobów edukacyjnych udostępnianych dzięki wsparciu programu Erasmus+.

Dostępna jest w trzech wersjach językowych: po polsku, po angielsku oraz po hiszpańsku.