Projekt BIOLENS – BIO-soczewki

 

Projekt Biolens to Partnerstwo Strategiczne w dziedzinie innowacji, które Fundacja Medeina podjęła ze Stowarzyszeniem Oriel (Werona, Włochy) i PASOS (Plataforma de alternativas sostenibles y solidarias) z Hiszpanii. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2020 roku i będzie trwał 2 lata.
Inicjatywa jest współfinansowana ze środków programu Erasmus+.
W ramach współpracy zostanie stworzony i opracowany kreatywny przewodnik, dzięki któremu osoby pracujące z młodzieżą będą mogły zarówno pogłębiać, jak i nabywać umiejętności niezbędne do pracy z potrzebami młodych ludzi w zakresie działań związanych ze zmianą klimatu oraz wdrożyć strategie pracy zespołowej dla grup młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem.
Projekt jest pozarządową odpowiedzią na pojawiające się zmiany klimatu i wyzwania, które są przez nie powodowane. Zmiana klimatu w ramach projektu zostanie ujęta w sposób holistyczny – również jako palący problem społeczny wymagający ujęcia wielowymiarowego i poszerzonej ekspertyzy. Wynika to z faktu, że skutki zmian klimatycznych odczuwane są w największym stopniu przez osoby uprzywilejowane i zagrożone wykluczeniem. Młodzież powinna również stanowić główny podmiot negocjacji i podejmowania decyzji politycznych, jako ta grupa wiekowa, która w przyszłości będzie odczuwać konsekwencje dzisiejszych decyzji. Projekt będzie więc łączył aspekty integracyjne (na poziomie społecznym) i ekologiczne, dążąc do wzmocnienia głosu tych grup, które z różnych przyczyn pozostają wykluczone z procesów decyzyjnych.

Cele projektu BIOLENS są  następujące:

Wymiana i generowanie wiedzy w zakresie adaptacji do zmian klimatu dla pracowników młodzieżowych z sektora edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
Komisja Europejska wezwała do ponadnarodowych działań dotyczących zmian klimatu i młodzieży). Podobne zobowiązania płyną z ustaleń szczytów klimatycznych, w tym podpisanego Porozumienia Paryskiego i tzw. Katowice Rulebook, potwierdzającego wspólny kierunek.
Utworzenie materiałów w dziedzinie adaptacji do zmian klimatycznych dla pracowników młodzieżowych z sektora edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
Zapewnienie jakościowej i rzetelnej edukacji jest obowiązkiem państw-członków Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Mimo to, to zobowiązanie rzadko pojawia się w debacie i akcji politycznej, które skupione są głównie na sektorze przemysłowym, technologii i rolnictwie. Dodatkowym ograniczeniem są również ramy edukacji formalnej – często ograniczającej pole wyobraźni młodych osób i alienującej omawiany przedmiot od życia codziennego.
Wzmocnienie indywidualnej odpowiedzialności młodzieży w celu promowania odpowiedzialnego zachowania w związku ze skutkami zmian klimatu.
Młodzi ludzie są siłą napędową ruchu Strajków Klimatycznych i debaty o ochronie klimatu. Projekt ma na celu wzmocnienie tego głosu młodych i przetransferowanie go na praktyki polityczne i udział w życiu publicznym i obywatelskim.
Wspieranie zwiększenia świadomości i działań w zakresie zmian klimatu poprzez opracowywanie i upowszechnianie materiałów i wydarzeń uświadamiających.
Skuteczna kampania informacyjna i podnosząca świadomość ma szansę wpłynąć pozytywnie na poziom indywidualnych praktyk oraz umiejętność formułowania odpowiednich postulatów wobec osób w pozycjach decyzyjnych.
Poprawa kompetencji innych organizacji pozarządowych i zacieśnianie współpracy między nimi.
Projekt będzie realizowany w ramach zielonej strategii projektowej. Warunki w jakich żyjemy wymagają ujęcia każdego projektu w ramy proekologiczne, dlatego organizacje pozarządowe – bez względu na główny zakres działania – powinny uwzględniać tę perspektywę.

Działania projektowe

- 3 spotkania projektowe organizacji partnerskich
- 3 szkolenia kadry (w Polsce, Włoszech i Hiszpanii)
- opracowanie i stworzenie interaktywnego podręcznika: „Od eko-lęku do eko-działania: jak przekształcić strach lub wątpliwości młodzieży w eko-aktywizm i włączenie społeczne”
- prowadzenie warsztatów, w tym testowania podręcznika, warsztatów wewnętrznych, i podnoszenie kwalifikacji pracowników młodzieżowych
- wydarzenia upowszechniające (konferencje) w trzech krajach partnerskich;
- stworzenie działającego lokalnego systemu podnoszenia świadomości „MobilizAkcja”: serii warsztatów prezentujących książkę i doświadczenia projektowe;
- kampanię upowszechniającą w Internecie.
Działania przełożą się na bezpośrednie i pośrednie rezultaty, które będą oddziaływać zarówno krótkofalowo, jak i długofalowo, w tym: podniesienie kompetencji pracowników młodzieżowych i osób pracujących w sektorze pozarządowym, wzmocnienie współpracy między organizacjami a społecznością lokalną, stworzenie europejskiej sieci kontaktów wśród osób, do których dotrze projekt. Młodzi ludzie, którzy włączą się w projekt, zyskają wiedzę i możliwości działania na rzecz forsowania ich postulatów. Szczególnej uwadze poświęcony zostanie aspekt włączający projektu: zadbamy o to, by uczestnicy, zagrożeni wykluczeniem społecznym, mogli w nim uczestniczyć w pełnym zakresie oraz kontynuować zaangażowanie po zakończeniu projektu.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych założeniem bio-soczewek, czyli zainteresowanych przeformułowaniem swoich inicjatyw i swojej codzienności tak, by odpowiadały one celom zrównoważonego rozwoju i ekologii. Zapraszamy do udziału w warsztatach, współpracy instytucjonalnej i odkrycia innych możliwości zaangażowania, które płyną z projektu.
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu pod adresem pod adresem medeinafoundation@gmail.com.

 

Kick-off poster - Biolens project(1)

 

Na początku maja 2021 roku w Ramales de la Victoria odbył się międzynarodowy trening edukacyjny. Trening poświęcony był zmianom klimatycznym i promowaniu odpowiedzialnej przedsiębiorczości. W szkoleniu wzięło udział 30 osób z Polski, Hiszpanii i Włoch z różnym doświadczeniem i wiedzą, którą chętnie wymieniali się w trakcie spotkań warsztatowych i poza nimi. 

Mam na imię Paulina i (...) to, co otrzymałam podczas treningu, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. W opisie szkolenia pojawiło się jedno, niepozorne słówko, które okazało się słowem kluczem do tego, co wydarzyło się na miejscu. Miał być to kurs szkoleniowy oparty na „edukacji nieformalnej”. Okazuje się, że skuteczne szkolenie nie musi wyglądać jak wykład czy normalne zajęcia w szkolnej klasie. Nie lubisz siedzieć na krześle? To nie problem, tutaj są maty, możesz usiąść na podłodze. Jesteście zmęczeni? OK, poruszajmy się trochę, realizując jednocześnie program. Wolicie zajęcia po południu, żeby w ciągu dnia pójść na wycieczkę? No to zmieniamy rozkład zajęć. Za oknem jest ładna pogoda? Zróbmy zajęcia na zewnątrz – wspomina Paulina O.

Trening poza samym poszerzeniem wiedzy o klimacie oraz zrównoważonym rozwoju dał uczestnikom możliwość zwiedzenia północnej części Hiszpanii oraz nawiązania dialogu międzykulturowego. 

Mam na imię Ola. Obecnie jestem uczennicą w 2 klasie liceum i z początkiem maja miałam okazję wziąć udział w szkoleniu ze zrównoważonego rozwoju BIOLENS w Hiszpanii z Erasmus+. Szkolenie w Ramales było jednym z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Każdy dzień był zupełnie inny! Codziennie nowe zagadnienia, aktywności, lecz nie były to tylko suche wykłady. Liczne dyskusje, aktywności grupowe, w terenie oraz wspaniale wypełniony czas wolny. Z innymi uczestnikami organizowaliśmy wycieczki w góry, zajęcia taneczne, a nawet wspólne gotowanie. Było wiele okazji, aby się poznać, miło spędzić czas oraz przybliżyć sobie wzajemnie swoją kulturę – dzieli się swoimi wrażeniami Ola W.

Uczestnicy i uczestniczki mieli wpływ na kształt zajęć. Każdy mógł wnieść do nich coś wartościowego – i każdy mógł zostać wysłuchany.

W zajęciach w grupach i podgrupach dyskutowaliśmy o problemach dzisiejszego świata i możliwościach zaradzenia im, ucząc się od siebie wzajemnie i poznając różne punkty widzenia.  Wszystko odbywało się w atmosferze integracji i budującego się zaufania, w przepięknych okolicznościach przyrody, w dużej części na świeżym powietrzu, między innymi na pięknej leśnej polanie. Myślę, że ten tydzień dał mi siłę, nową energię i motywację do pracy nad tym jakże ważnym dla losów ludzkości tematem – tak opisuje swój pobyt w Ramales Agnieszka J.K.

Uczestnicy podzielili się z nami wrażeniami, wstawiając swoje artykuły na tablicę Padlet. Jeżeli jesteście zainteresowani przeczytaniem całości, zapraszamy do kliknięcia TUTAJ.

2. TC Spain poster_BIOLENS