Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+

System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie: od pozyskiwania materiałów, produkcji i dystrybucji po konsumpcję. Wygenerowane straty różnią się w zależności od sektora, jednak towarzyszą właściwie całej gospodarce. Odpowiedzią na ten stan – szczególnie dotkliwy, jeśli wziąć pod uwagę obecny stan naszej planety – jest próba reformy tego systemu poprzez wprowadzanie do niego zmian, polegających na „zaokrągleniu” cyklu i przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang: circular economy).

Jest to koncepcja, w której wyprodukowane produkty oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną na którymkolwiek etapie – służyły jako surowce wtórne dla innych gałęzi produkcji. Ma to zmierzać do racjonalnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko.

Projekty realizowane dla wdrażania GOZ mają często wielką skalę i są związane z zakładami przemysłowymi, budownictwem, infrastrukturą.
W Polsce resortem odpowiedzialnym za promowanie i wdrażanie wielkoskalowych rozwiązań z tego zakresu jest powołane Ministerstwo Rozwoju. Wierzymy jednak, że zmiana w kierunku GOZ może być także realizowana przy wsparciu trzeciego sektora oraz indywidualnych jednostek – gotowych działać we własnym otoczeniu.

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na realizację dwuletniego projektu „Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+”, który miał pomóc włączyć młodzież jako kluczowego uczestnika zmian w kierunku zielonej gospodarki. Projekt został zainaugurowany w Hiszpanii i obejmuje wizyty partnerskie, wzajemne uczenie się oraz przygotowanie e-przewodnika dotyczącego wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji o GOZ.

Cel 1:

Dzielenie się najlepszymi praktykami, wykorzystywanymi przez nasze organizacje, Fundację Medeina i Permacultura Cantabria oraz przez inne lokalne inicjatywy. Unaoczniło to, jak rozwijają się nasze regiony i państwa: co jest największym problemem dla rozwoju tego sektora, jacy są główni aktorzy i decydenci, jakie konkretne przykłady rozwiązań są stosowane.

Działania:

Dla realizacji tego celu odbyły się trzy wizyty studyjne (szkolenia kadry):
- styczeń 2020 – wizyta w Polsce (Sosnowiec-Katowice-Kraków)
- lipiec 2020 – wizyta w Hiszpanii (przełożona na jesień z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa);
- wrzesień/październik 2020 – wizyta w Hiszpanii – trening dla edukatorów

Cel 2:

Rozwinięcie nowych metod i narzędzi pracy z młodzieżą tak, by mogła tworzyć inicjatywy zgodnie z logiką zero waste i GOZ.

Działania:

Opracowanie e-książki w języku angielskim, polskim i hiszpańskim, która dotyczy metod nauczania, łącząca wiedzę z zakresu edukacji nieformalnej, edukacji o środowisku i edukacji o przedsiębiorczości. Podzielona na moduły publikacja jest praktycznym przewodnikiem dla edukatorów i edukatorek i będzie mogła być wykorzystywana w kontekście szkolnym (edukacji formalnej) i pozaszkolnym (edukacji pozaformalnej/nieformalnej).

Cel 3:

Wzmocnienie i zmotywowanie pracowników młodzieżowych tak, by byli gotowi wdrażać te metody i narzędzia w swoich inicjatywach.

Działania:

Trening w Hiszpanii przeprowadzony przez edukatorów i edukatorki Permacultury Cantabria oraz prezentacja podręcznika.
Przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów przez uczestników i uczestniczki treningu w Hiszpanii w celu przedstawienia metody.
Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt w Polsce i w Hiszpanii: prezentacja podręcznika, seria wykładów i prezentacji dotyczących zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji o GOZ.
Kampania upowszechniająca prowadzona w mediach społecznościowych a także poprzez spotkania z innymi inicjatywami, lobbying w samorządzie, newsletter.

Projekt miał przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na jego uczestników i uczestniczki oraz lokalne społeczności, w których działają nasze organizacje. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzi ludzie i edukatorzy:
- zapoznali się z koncepcją GOZ oraz pokrewnymi: zero waste, ekonomia współdzielenia, zrównoważony rozwój;
- umieją rozpoznawać dobre praktyki i inicjatywy w tym zakresie wokół siebie;
- umieją projektować działania, w tym biznesowe, z uwzględnieniem założeń GOZ;
- nauczyli się o międzynarodowym wymiarze walki o zrównoważony rozwój;
- poznali państwowe i unijne wysiłki na rzecz koordynowania i promowania inicjatyw z zakresu GOZ;
- wykazują postawy przedsiębiorcze: w tym biznesowe, projektowe i prośrodowiskowe;
- zwiększyli swoją wiedzę na temat roli trzeciego sektora i aktywistów/aktywistek w walce o zieloną gospodarkę;
- zdobyli wiedzę na temat podejmowania wspólnych działań;
- nauczyli się metod edukacji nieformalnej w nauce o środowisku i gospodarce i będą mogli uzupełnić wiedzę, którą już posiadają;

Działania projektowe wpłynęły także pozytywnie na lokalną społeczność, w której działać byli uczestnicy i uczestniczki naszych działań. Osobnym działaniem była organizacja kampanii upowszechniającej, która dotarła do społeczności Facebooka.

Na realizacji projektu skorzystały także nasze organizacje: Fundacja Medeina i Permacultura Cantabria. Wymiana dobrych praktyk wpłynęła na poziom realizowanych przez nas działań i umiędzynarodowi zakres działania. Rezultaty projektu oparte są o efekt synergii: wierzymy, że skorzystali pośredni i bezpośredni odbiorcy i odbiorczynie projektu. Z uwagi na szeroki zakres celu jakim jest zielona transformacja gospodarcza – projekt uzupełnia też działania koordynowane na poziomie krajowym i międzynarodowym przez podmioty prywatne i publiczne.

Czas realizacji projektu: Maj 2019 – Sierpień 2021
Projekt o numerze 2018-3-PL01-KA2015-061049 jest partnerstwem strategicznym współfinansowanym ze środków programu Erasmus+, które realizujemy wspólnie z hiszpańską organizacją Permacultura Cantabria.
Zapraszamy do śledzenia działań projektu oraz kontaktu z nami!
Facebook
kontakt: medeinafoundation@gmail.com

Krążymy w Sosnowcu!

Pierwsze szkolenie kadry w ramach projektu „Dołącz do CIRCe z programem Erasmus+” odbyło się w dniach 20-24 stycznia. Nasi goście przysłani przez naszego partnera z organizacji Permacultura Cantabria przez pięć dni mieli okazję przyglądać się innowacjom i metodom praktykowanym w Fundacji Medeina, a także poznać naszych partnerów i lokalne środowisko aktywistów i przedsiębiorczyń działających na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, zero waste, ekonomii lokalności i przeciwko bierności w obliczu katastrofy klimatycznej.

W czasie spotkania mieliśmy okazję przedyskutować, jak nasze organizacje ale i w ogóle – organizacje wdrażające projekty oparte na mobilnościach, mogą neutralizować skutki podróży i brać pod uwagę ślad węglowy, powstający w czasie projektów. W czasie warsztatów i pracy grupowej opracowaliśmy krótki zbiór zasad, którymi powinny kierować się organizacje pozarządowe w czasie projektów.
(plakat) Wizyta naszych partnerów odbywała się u nas w organizacji, ale także w zaprzyjaźnionych miejscach w Sosnowcu, Katowicach i Krakowie.

Program był zróżnicowany i dostosowany do wielowymiarowości i konieczności wspólnego działania wielu sektorów na rzecz ochrony środowiska. Odwiedziliśmy nieformalne inicjatywy sąsiedzkie jak również ogólnopolskie organizacje pozarządowe, działające na rzecz świadomości konsumenckiej, ograniczenia konsumpcji i ilości odpadów (#BEZ, Kupuj Odpowiedzialnie, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty).
W trakcie spotkania rozmawialiśmy o ideach ekonomii współdzielenia, przekazując informacje na temat sposobu działania Jadłodzielni (Foodsharing Polska), nowych aplikacjach (Too good to go). Odwiedziliśmy także przedsiębiorstwa – zarówno lokalne (UPstore) jak i międzynarodowe (Nordic House), które w swojej działalności wykorzystują filozofię zero waste i inteligentne rozwiązania na rzecz redukcji odpadów. Kolejne spotkania w ramach projektu będą się odbywać w Hiszpanii.

Obejrzyjcie filmik, który powstał po spotkaniu i napiszcie do nas, jeśli chcecie włączyć się w działania projektowe!

 

Na początku czerwca 2021 roku w Ramales de la Victoria odbył się międzynarodowy trening edukacyjny. Trening  dotyczył gospodarki cyrkularnej (GOZ) i wzięło w nim udział 28 osób z Polski i Hiszpanii, z różnym doświadczeniem i wiedzą, którą chętnie wymieniali się w trakcie spotkań warsztatowych i poza nimi.

Poznawaliśmy się, rozmawialiśmy na różne tematy, uczyliśmy się razem, ale przede wszystkim bardzo dobrze bawiliśmy się – tak opisuje swój pobyt w Ramales Sebastian B.

Warsztaty prowadzone były przez pełne energii dziewczyny z organizacji Permacultura Cantabria.

Do teraz na myśl o tańcach na ożywienie, jakie wprowadziła nam Elisa, mam uśmiech na twarzy 🙂 Masa niezapomnianych momentów, ciekawych informacji, wielogodzinnych rozmów i wymiany poglądów – to na pewno po tych warsztatach zostanie ze mną na długo i będzie dla mnie inspiracją w codziennym życiu – mówi o swoich przeżyciach Agnieszka B.

Dni warsztatowe przeplatane były wycieczkami po Kantabrii, podczas których uczestnicy poznawali ekologiczną stronę tego regionu, m.in. gospodarstwo permakulturowe Tarruco, lokalną producentkę ekokosmetyków handmade i jej męża zajmującego się ekologicznym budownictwem czy gospodarstwa domowe w Ramales prowadzone w duchu filozofii zero waste. Był również czas na samodzielnie wycieczki po tej pięknej okolicy.

Z całego serca polecam trekking i jaskinie z malowidłami prehistorycznymi. Niesamowite doświadczenie – wspomina Justyna W. 

Kurs był wyjątkowy nie tylko ze względu na głębokie poruszenie tematyki gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystywanie innowacyjnej metody Dragon Dreaming, lecz także poprzez skoncentrowanie się na tworzeniu więzi międzyludzkich i połączenia z kantabryjską naturą poprzez trening uważności.

Dzięki położeniu naszego ośrodka blisko ,,nieokiełznanej” przez człowieka natury lepiej zrozumieliśmy, jak ważne jest, aby ludzka ingerencja w przyrodę była znikoma – dzieli się swoimi wrażeniami Maria K.

Uczestnicy i uczestniczki mieli wpływ na kształt zajęć. Każdy mógł wnieść do nich coś wartościowego – i każdy mógł zostać wysłuchany.

Codzienne warsztaty, współpraca i nauka poprzez dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni wyjazd z organizacją! Dzięki i do zobaczenia! – pisze Oliwia Sz.

Przed nami jeszcze jedna mobilność w ramach projektu – czyli wizyta partycypacyjna w Hiszpanii. Już nie możemy się doczekać!

To był czas pełen sukcesów! Na przełomie lipca i sierpnia zespół Fundacji Medeina wybrał się do Hiszpanii na tygodniową wizytę partycypacyjną w ramach projektu „Dołącz do CIRCL-e z programem Erasmus+”.  Podczas wizyty odwiedziliśmy hiszpańskie organizacje partnerskie z Saragossy, Barcelony i Cretas. Projekt jest współfinansowany przez program Erasmus+.

 

W Saragossie, Jorge - przedstawiciel organizacji Viaje a la Sostenibilidadi, zaprezentował dotychczasowe projekty organizacji, a także zdradził jakie mają plany na przyszłość. Organizacja działa w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a ich pierwszym wspólnym projektem był Bike workshop, w ramach którego organizacja odnawiała stare, zepsute rowery i wręczała je młodzieży z biedniejszych rodzin.

Jedna z lokalnych szkół dowiedziała się o projekcie i nieodpłatnie udostępniła organizacji pomieszczenie pod realizację celu. W warsztacie dzieci mają szansę dowiedzieć się jak mogą naprawić swoje rowery.

 

Vie a la Sostenibilidad wspiera również aktywnie kobiety - powstał projekt, dzięki któremu panie nauczyły się szyć, a następnie sprzedawać swoje produkty. Niech żyje niezależność finansowa!  Sporo dowiedzieliśmy się również o projekcie „Plastic fantastic”, dzięki któremu powstała maszyna do przetopienia wyrzuconego plastiku na nowe interesujące przedmioty takie, jak zabawki, miski i inne artykuły codziennego użytku.

 

Podczas naszego  pobytu w Saragosie odwiedziliśmy, także między innymi studio Recreando Estudio Creativo, które działa od 2015 roku i specjalizuje się  w renowacji starych mebli znalezionych np. na ulicach lub wysypiskach śmieci i dawaniu im drugiego życia!  Studio ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialną konsumpcję, a także partycypacyjne procesy twórcze i kulturę społeczności jako narzędzie transformacji społecznej. Udaliśmy się również do sklepu ekologicznego Eko Avecinal, w którym można kupić produkty od lokalnych dostawców oraz produkty certyfikowane m.in. przez Fairtrade.

 

Podczas naszej podróży do Cretas spotkaliśmy się również z przedstawicielami organizacji ARTmosfera, z którą współpracowaliśmy kilkukrotnie w ramach naszych projektów. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać osobiście po raz pierwszy – jesteśmy pewni, że wpłynie to pozytywnie na naszą współpracę w przyszłości! Na miejscu zostaliśmy oprowadzeni po siedzibie organizacji i zobaczyliśmy, nad czym aktualnie pracują wolontariusze.

 

Następnie udaliśmy się do Cretas, gdzie znajduje się Kurkum Farm Eco Vida  – ekowioska, w której mieszkają wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Korzystając z okazji, popływaliśmy w znajdujących się niedaleko naturalnych basenach z krystalicznie czystą wodą.

 

Dzięki spotkaniu z partenrami nie tylko narodziły się pomysły na nowe inicjatywy, projekty, ale też odbyła się owocna wymiana wiedzy.

 

Po wszystkim nagraliśmy film, który można zobaczyć TUTAJ.

 

 

 

 

Czym jest zrównoważony rozwój? Na czym polegają Ramy dla Strategicznego Zrównoważonego Rozwoju? I wreszcie – co możemy zrobić, by efektywnie przekształcić się w zrównoważone społeczeństwo?

Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć autorzy książki „Planowanie Zrównoważonego Rozwoju. Przewodnik dla początkujących”, przygotowanej przez Fundację Medeina we współpracy z hiszpańską Permacultura Cantrabria w ramach projektu „Dołącz do Circle”.

Kliknij w button poniżej i zapoznaj się z publikacją.