Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+

System produkcyjno-konsumpcyjny, który obecnie dominuje na świecie ze względu na swój liniowy charakter, prowadzi do utraty zasobów na każdym etapie: od pozyskiwania materiałów, produkcji i dystrybucji po konsumpcję. Wygenerowane straty różnią się w zależności od sektora, jednak towarzyszą właściwie całej gospodarce. Odpowiedzią na ten stan – szczególnie dotkliwy, jeśli wziąć pod uwagę obecny stan naszej planety – jest próba reformy tego systemu poprzez wprowadzanie do niego zmian, polegających na „zaokrągleniu” cyklu i przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang: circular economy).

Jest to koncepcja, w której wyprodukowane produkty oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną na którymkolwiek etapie – służyły jako surowce wtórne dla innych gałęzi produkcji. Ma to zmierzać do racjonalnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko.

Projekty realizowane dla wdrażania GOZ mają często wielką skalę i są związane z zakładami przemysłowymi, budownictwem, infrastrukturą.
W Polsce resortem odpowiedzialnym za promowanie i wdrażanie wielkoskalowych rozwiązań z tego zakresu jest powołane Ministerstwo Rozwoju. Wierzymy jednak, że zmiana w kierunku GOZ może być także realizowana przy wsparciu trzeciego sektora oraz indywidualnych jednostek – gotowych działać we własnym otoczeniu.

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na realizację dwuletniego projektu „Dołącz do CIRCLe z programem Erasmus+”, który miał pomóc włączyć młodzież jako kluczowego uczestnika zmian w kierunku zielonej gospodarki. Projekt został zainaugurowany w Hiszpanii i obejmuje wizyty partnerskie, wzajemne uczenie się oraz przygotowanie e-przewodnika dotyczącego wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji o GOZ.

Cel 1:

Dzielenie się najlepszymi praktykami, wykorzystywanymi przez nasze organizacje, Fundację Medeina i Permacultura Cantabria oraz przez inne lokalne inicjatywy. Unaoczniło to, jak rozwijają się nasze regiony i państwa: co jest największym problemem dla rozwoju tego sektora, jacy są główni aktorzy i decydenci, jakie konkretne przykłady rozwiązań są stosowane.

Działania:

Dla realizacji tego celu odbyły się trzy wizyty studyjne (szkolenia kadry):
- styczeń 2020 – wizyta w Polsce (Sosnowiec-Katowice-Kraków)
- lipiec 2020 – wizyta w Hiszpanii (przełożona na jesień z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa);
- wrzesień/październik 2020 – wizyta w Hiszpanii – trening dla edukatorów

Cel 2:

Rozwinięcie nowych metod i narzędzi pracy z młodzieżą tak, by mogła tworzyć inicjatywy zgodnie z logiką zero waste i GOZ.

Działania:

Opracowanie e-książki w języku angielskim, polskim i hiszpańskim, która dotyczy metod nauczania, łącząca wiedzę z zakresu edukacji nieformalnej, edukacji o środowisku i edukacji o przedsiębiorczości. Podzielona na moduły publikacja jest praktycznym przewodnikiem dla edukatorów i edukatorek i będzie mogła być wykorzystywana w kontekście szkolnym (edukacji formalnej) i pozaszkolnym (edukacji pozaformalnej/nieformalnej).

Cel 3:

Wzmocnienie i zmotywowanie pracowników młodzieżowych tak, by byli gotowi wdrażać te metody i narzędzia w swoich inicjatywach.

Działania:

Trening w Hiszpanii przeprowadzony przez edukatorów i edukatorki Permacultury Cantabria oraz prezentacja podręcznika.
Przeprowadzenie wewnętrznych warsztatów przez uczestników i uczestniczki treningu w Hiszpanii w celu przedstawienia metody.
Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt w Polsce i w Hiszpanii: prezentacja podręcznika, seria wykładów i prezentacji dotyczących zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym i edukacji o GOZ.
Kampania upowszechniająca prowadzona w mediach społecznościowych a także poprzez spotkania z innymi inicjatywami, lobbying w samorządzie, newsletter.

Projekt miał przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na jego uczestników i uczestniczki oraz lokalne społeczności, w których działają nasze organizacje. Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzi ludzie i edukatorzy:
- zapoznali się z koncepcją GOZ oraz pokrewnymi: zero waste, ekonomia współdzielenia, zrównoważony rozwój;
- umieją rozpoznawać dobre praktyki i inicjatywy w tym zakresie wokół siebie;
- umieją projektować działania, w tym biznesowe, z uwzględnieniem założeń GOZ;
- nauczyli się o międzynarodowym wymiarze walki o zrównoważony rozwój;
- poznali państwowe i unijne wysiłki na rzecz koordynowania i promowania inicjatyw z zakresu GOZ;
- wykazują postawy przedsiębiorcze: w tym biznesowe, projektowe i prośrodowiskowe;
- zwiększyli swoją wiedzę na temat roli trzeciego sektora i aktywistów/aktywistek w walce o zieloną gospodarkę;
- zdobyli wiedzę na temat podejmowania wspólnych działań;
- nauczyli się metod edukacji nieformalnej w nauce o środowisku i gospodarce i będą mogli uzupełnić wiedzę, którą już posiadają;

Działania projektowe wpłynęły także pozytywnie na lokalną społeczność, w której działać byli uczestnicy i uczestniczki naszych działań. Osobnym działaniem była organizacja kampanii upowszechniającej, która dotarła do społeczności Facebooka.

Na realizacji projektu skorzystały także nasze organizacje: Fundacja Medeina i Permacultura Cantabria. Wymiana dobrych praktyk wpłynęła na poziom realizowanych przez nas działań i umiędzynarodowi zakres działania. Rezultaty projektu oparte są o efekt synergii: wierzymy, że skorzystali pośredni i bezpośredni odbiorcy i odbiorczynie projektu. Z uwagi na szeroki zakres celu jakim jest zielona transformacja gospodarcza – projekt uzupełnia też działania koordynowane na poziomie krajowym i międzynarodowym przez podmioty prywatne i publiczne.

Czas realizacji projektu: Maj 2019 – Sierpień 2021
Projekt o numerze 2018-3-PL01-KA2015-061049 jest partnerstwem strategicznym współfinansowanym ze środków programu Erasmus+, które realizujemy wspólnie z hiszpańską organizacją Permacultura Cantabria.
Zapraszamy do śledzenia działań projektu oraz kontaktu z nami!
Facebook
kontakt: medeinafoundation@gmail.com

Krążymy w Sosnowcu!

Pierwsze szkolenie kadry w ramach projektu „Dołącz do CIRCe z programem Erasmus+” odbyło się w dniach 20-24 stycznia. Nasi goście przysłani przez naszego partnera z organizacji Permacultura Cantabria przez pięć dni mieli okazję przyglądać się innowacjom i metodom praktykowanym w Fundacji Medeina, a także poznać naszych partnerów i lokalne środowisko aktywistów i przedsiębiorczyń działających na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, zero waste, ekonomii lokalności i przeciwko bierności w obliczu katastrofy klimatycznej.

W czasie spotkania mieliśmy okazję przedyskutować, jak nasze organizacje ale i w ogóle – organizacje wdrażające projekty oparte na mobilnościach, mogą neutralizować skutki podróży i brać pod uwagę ślad węglowy, powstający w czasie projektów. W czasie warsztatów i pracy grupowej opracowaliśmy krótki zbiór zasad, którymi powinny kierować się organizacje pozarządowe w czasie projektów.
(plakat) Wizyta naszych partnerów odbywała się u nas w organizacji, ale także w zaprzyjaźnionych miejscach w Sosnowcu, Katowicach i Krakowie.

Program był zróżnicowany i dostosowany do wielowymiarowości i konieczności wspólnego działania wielu sektorów na rzecz ochrony środowiska. Odwiedziliśmy nieformalne inicjatywy sąsiedzkie jak również ogólnopolskie organizacje pozarządowe, działające na rzecz świadomości konsumenckiej, ograniczenia konsumpcji i ilości odpadów (#BEZ, Kupuj Odpowiedzialnie, Stowarzyszenie Wolnej Herbaty).
W trakcie spotkania rozmawialiśmy o ideach ekonomii współdzielenia, przekazując informacje na temat sposobu działania Jadłodzielni (Foodsharing Polska), nowych aplikacjach (Too good to go). Odwiedziliśmy także przedsiębiorstwa – zarówno lokalne (UPstore) jak i międzynarodowe (Nordic House), które w swojej działalności wykorzystują filozofię zero waste i inteligentne rozwiązania na rzecz redukcji odpadów. Kolejne spotkania w ramach projektu będą się odbywać w Hiszpanii.

Obejrzyjcie filmik, który powstał po spotkaniu i napiszcie do nas, jeśli chcecie włączyć się w działania projektowe!

 

Na początku czerwca 2021 roku w Ramales de la Victoria odbył się międzynarodowy trening edukacyjny. Trening  dotyczył gospodarki cyrkularnej (GOZ) i wzięło w nim udział 28 osób z Polski i Hiszpanii, z różnym doświadczeniem i wiedzą, którą chętnie wymieniali się w trakcie spotkań warsztatowych i poza nimi.

Poznawaliśmy się, rozmawialiśmy na różne tematy, uczyliśmy się razem, ale przede wszystkim bardzo dobrze bawiliśmy się – tak opisuje swój pobyt w Ramales Sebastian B.

Warsztaty prowadzone były przez pełne energii dziewczyny z organizacji Permacultura Cantabria.

Do teraz na myśl o tańcach na ożywienie, jakie wprowadziła nam Elisa, mam uśmiech na twarzy 🙂 Masa niezapomnianych momentów, ciekawych informacji, wielogodzinnych rozmów i wymiany poglądów – to na pewno po tych warsztatach zostanie ze mną na długo i będzie dla mnie inspiracją w codziennym życiu – mówi o swoich przeżyciach Agnieszka B.

Dni warsztatowe przeplatane były wycieczkami po Kantabrii, podczas których uczestnicy poznawali ekologiczną stronę tego regionu, m.in. gospodarstwo permakulturowe Tarruco, lokalną producentkę ekokosmetyków handmade i jej męża zajmującego się ekologicznym budownictwem czy gospodarstwa domowe w Ramales prowadzone w duchu filozofii zero waste. Był również czas na samodzielnie wycieczki po tej pięknej okolicy.

Z całego serca polecam trekking i jaskinie z malowidłami prehistorycznymi. Niesamowite doświadczenie – wspomina Justyna W. 

Kurs był wyjątkowy nie tylko ze względu na głębokie poruszenie tematyki gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystywanie innowacyjnej metody Dragon Dreaming, lecz także poprzez skoncentrowanie się na tworzeniu więzi międzyludzkich i połączenia z kantabryjską naturą poprzez trening uważności.

Dzięki położeniu naszego ośrodka blisko ,,nieokiełznanej” przez człowieka natury lepiej zrozumieliśmy, jak ważne jest, aby ludzka ingerencja w przyrodę była znikoma – dzieli się swoimi wrażeniami Maria K.

Uczestnicy i uczestniczki mieli wpływ na kształt zajęć. Każdy mógł wnieść do nich coś wartościowego – i każdy mógł zostać wysłuchany.

Codzienne warsztaty, współpraca i nauka poprzez dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni wyjazd z organizacją! Dzięki i do zobaczenia! – pisze Oliwia Sz.

Przed nami jeszcze jedna mobilność w ramach projektu – czyli wizyta partycypacyjna w Hiszpanii. Już nie możemy się doczekać!

 

Czym jest zrównoważony rozwój? Na czym polegają Ramy dla Strategicznego Zrównoważonego Rozwoju? I wreszcie – co możemy zrobić, by efektywnie przekształcić się w zrównoważone społeczeństwo?

Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć autorzy książki „Planowanie Zrównoważonego Rozwoju. Przewodnik dla początkujących”, przygotowanej przez Fundację Medeina we współpracy z hiszpańską Permacultura Cantrabria w ramach projektu „Dołącz do Circle”.

Kliknij w button poniżej i zapoznaj się z publikacją.