“Eko-życie – młodzież na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie”

“Eko-życie - młodzież na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie” to nowy dwuletni projekt Fundacji Medeina i hiszpańskiego Stowarzyszenia Eco Vida
w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt daje możliwość młodym migrantom z Polski zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w życiu ekowioski Cretas oraz wpływania na zrównoważony rozwój naszej planety.

 

Młodzi Europejczycy zdają sobie sprawę, że żyją w czasach wielkiego kryzysu ekologicznego, któremu towarzyszy radykalizacja, ekstensywna konsumpcja, niezdrowy styl życia i uzależnienie od urządzeń elektronicznych.
Zjawiska te  osłabiają ludzi i czynią ich nieświadomymi czynników i dewastacji
ich "wewnętrznej natury" i środowiska naturalnego.

 

Ze względu na ogromny kryzys ekologiczny oraz  "dewastację ludzkiej natury" coraz więcej młodych osób chce mieć możliwość kształtowania zrównoważonej przyszłości dla siebie i lokalnych społeczności, zgodnie z zasadami ekologii i głębokiego humanizmu.

Jednym ze sposobów budowania zrównoważonej przyszłości jest angażowanie się w działalność organizacji pozarządowych w duchu głębokiej ekologii i demokracji,
takich jak Stowarzyszenie Eco Vida prowadzące działalność w wiosce Cretas
w Hiszpanii. Ekowioska to inicjatywa społeczna dążącą do osiągnięcia lokalnej samowystarczalności przy zachowaniu pełnej harmonii z naturą. Jej członków łączą wspólne wartości ekologiczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowo-duchowe.

 

Eko-życie - młodzież na rzecz zrównoważonego
rozwoju w Europie

Za pomocą projektu  Fundacji Medeina i Stowarzyszenia Eco Vida, chcą nauczyć młodych ludzi jak żyć w sposób zrównoważony, w zgodzie z naturą
i w ujęcia permakultury. Filozofia ta jest oparta na obserwacji systemów naturalnych, mądrości tradycyjnych systemów produkcji i nowoczesnej wiedzy, biorącej pod uwagę mikroklimat, rośliny, wodę, potrzeby ludzkie i relacje, jakie można stworzyć pomiędzy tymi elementami.

Proponowane działania wiążą się z rozwojem naturalnego potencjału, świadomości, wiedzy i kompetencji wolontariuszy, a także zwiększeniem zaangażowania lokalnej społeczności Cretas w inicjatywy społeczne i edukacyjne.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju, ekologii, idei życia w zgodzie z naturą wśród młodych ludzi z Polski, zwiększenie szans życiowych młodzieży ze środowisk migranckich i rozwój społeczności lokalnej Cretas/region Aragony.

 

Zadania wolontariuszy

 

 • udział w budowie małych budynków z materiałów naturalnych
  i pochodzących z recyklingu
 • przygotowywanie zdrowego i wegetariańskiego jedzenia oraz poznawanie nowych lokalnych przepisów
 • studiowanie różnorodności kuchni z całego świata
 • opieka i karmienie kurcząt, kotów i psów; dbanie o ich przestrzeń życiową
 • wsparcie podczas obozów dla dzieci i pomoc podczas spotkaniach społeczności lokalnej w Cretas
 • współorganizowanie jarmarków giełdowych, regionalnych festiwali i imprez mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej; wzmacnianie postaw wspierających zrównoważony rozwój; organizacja wieczorów filmów dokumentalnych
 • tworzenie treści do mediów społecznościowych dotyczących zrównoważonego rozwoju
 • dokumentowanie działań i organizowanych wydarzeń, social media
 • pomoc w utrzymaniu gruntów i infrastruktury
 • modernizacja pomieszczeń
 • sadzenie drzew, ogrodnictwo i działalność związana z produkcją i konserwacją żywności na własny użytek
 • produkcja naturalnych kosmetyków z migdałów i oliwek

 

Korzyści z udziału

 • zdobycie ciekawego doświadczenia zawodowego
 • poznanie  holistycznego podejścia do zarządzania projektami - Dragon Dreaming
 • nauka permakultury, ogrodnictwa, zbiorów, naturalnego budownictwa, zrównoważonej gospodarki, zrównoważonego życia i recyklingu
 • możliwość samorozwoju w wspierającym międzynarodowym otoczeniu otwartych, tolerancyjnych i przyjaznych osób
 • poznanie nieformalnych działań edukacyjnych i rozwój nowych kompetencji miękkich
 • wsparcie koordynatora, tutora, mentora, asystenta kulturowego, life coacha i psychologa
 • możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych przyjaźni
 • nauka języków obcych, w tym języka hiszpańskiego i angielskiego
 • poznanie nowych eko-narzędzi, których wykorzystanie może się okazać przydatne w dalszej ścieżce kariery
 • możliwość podróżowania po całej Hiszpanii

Projekt przeznaczony jest dla rezydentów z Polski, w wieku 18-30 lat, w tym w szczególności dla osób z pochodzeniem migranckim. Zainteresowanych ekologią i zrównoważonym rozwojem, zmotywowanych i otwartych na nowe inicjatywy.

 

W ramach projektu odbywają się działania długoterminowe /11 mcy/ dla 6 osób -
w terminie styczeń/listopad 2021 oraz grudzień 2021/listopad 2022, a także wolontariat krótkoterminowy / 2 mce/ dla 4 osób w terminie październik/listopad 2021
oraz październik/listopad 2022.
Projekt jest współfinansowany z programu Europejski Korpus Solidarności.

 

Więcej informacji o wolontariacie 

 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Eco Vida:

Strona WWW, Blog, Facebook , Instagram

 

Koordynatorka Projektu:

Martyna Leszczyńska: mleszczynska.sak@gmail.com

Wolontariusze przebywający w Ekowiosce w Hiszpanii